prokurista

Prokurista

Prokurista - klíčová pracovní pozice v podniku: Co potřebujete vědět

Co je prokurista? Prokurista je klíčovou pracovní pozicí v podniku, která zastupuje společnost a jedná jménem firmy. Jedná se o manažera, který má právo podepisovat smlouvy a rozhodovat o běžných záležitostech podniku. Je to důležitý člen vedení společnosti a spolupracuje s ostatními manažery na plánování a...