andragogika

Andragogika

Andragogika: Klíčová věda o vzdělávání dospělých pro úspěšnou práci

Co je andragogika? Andragogika je vědní disciplína zabývající se vzděláváním dospělých. Je to multidisciplinární obor, který kombinuje poznatky z pedagogiky, psychologie, sociologie a dalších příbuzných oborů. Andragogika se zaměřuje na specifické potřeby a charakteristiky dospělých jedinců v procesu učení a rozvoje....