Neschopenka 2019: Vše, co potřebujete vědět o dokumentu potvrzujícím pracovní neschopnost

Neschopenka 2019

Co je neschopenka 2019?

Neschopenka 2019 je oficiální dokument potvrzující pracovní neschopnost zaměstnance z důvodu nemoci nebo úrazu. Tento doklad je vyžadován zaměstnavatelem k oprávnění nároku na nemocenskou a zajištění náhrady mzdy během doby pracovní neschopnosti. Neschopenka musí obsahovat informace o diagnóze, délce a příčině pracovní neschopnosti a měla by být vystavena lékařem nebo zdravotnickým zařízením s povolením k výkonu lékařské praxe. Je důležité, aby byla neschopenka řádně vyplněna a podepsána pro správné uplatnění práv zaměstnance.

Jak získat neschopenku?

Pro získání neschopenky je nezbytné navštívit lékaře. Zaměstnanec musí být vyšetřen a lékař poté posoudí jeho pracovní neschopnost. Lékař vystaví potvrzení o pracovní neschopnosti, které obsahuje informace o zaměstnanci, diagnóze a délce neschopnosti. Neschopenku lze získat i elektronicky přes portál eNeschopenky nebo mobilní aplikaci. Zaměstnanec je povinen tuto neschopenku doručit zaměstnavateli do 2 dnů od data vystavení.

Délka platnosti neschopenky.

Délka platnosti neschopenky se obvykle pohybuje kolem 14 dnů, ale může být i kratší nebo delší podle závažnosti onemocnění. V případě potřeby prodloužení neschopnosti je nutné kontaktovat lékaře a získat nový doklad. Neschopenka musí obsahovat správné údaje o zaměstnanci, diagnózu a délku plánované neschopnosti. Zaměstnanec je povinen dodržet dohodnutou dobu neschopnosti a informovat zaměstnavatele o průběhu svého uzdravování.

Postup při prodloužení neschopnosti.

Prodloužení neschopnosti je možné pouze na základě lékařského posudku. Zaměstnanec musí včas informovat zaměstnavatele o prodloužení a dodat mu novou neschopenku. Pokud pracovní neschopnost trvá déle než 14 dní, je nutné podat žádost o nemocenské dávky na příslušném úřadu práce. Zaměstnavatel má právo požadovat pravidelné informace o stavu zaměstnance a může požadovat i druhý lékařský posudek pro ověření neschopnosti k práci.

Práva a povinnosti zaměstnance v souvislosti s neschopenkou.

Práva zaměstnance v souvislosti s neschopenkou jsou jasně stanovena zákonem. Zaměstnanec má právo na neschopenku v případě nemoci nebo úrazu, což je doloženo lékařským potvrzením. Během neschopnosti je povinen informovat zaměstnavatele o svém stavu a dodržovat lékařské pokyny pro co nejrychlejší uzdravení. Zaměstnanec není povinen odpracovat dobu neschopnosti, ale má právo na mzdu za dobu nemoci či úrazu ve výši minimálně 60 % průměrného výdělku. Je důležité dodržovat lhůtu pro odevzdání neschopenky zaměstnavateli a být upřímný ohledně svého zdravotního stavu.

Práva a povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s neschopenkou.

Zaměstnavatel má povinnost respektovat neschopenku a zajistit, aby zaměstnanec byl v době pracovní neschopnosti odpočatý a mohl se plně uzdravit. Zaměstnavatel není oprávněn požadovat od zaměstnance práci nebo ho trestat za to, že je na neschopence. Má však právo žádat o předložení neschopenky a informace o průběhu léčby. Zaměstnavatel musí dodržet ochranu osobních údajů zaměstnance obsažených v neschopence a zacházet s nimi důvěrně.

Důležité informace o neschopence pro zaměstnance.

Důležité informace o neschopence pro zaměstnance:

- Zaměstnanec je povinen neprodleně oznámit zaměstnavateli svou pracovní neschopnost a to nejpozději do 1. dne neschopnosti.

- Zaměstnanec má právo na nemocenskou, která mu náleží od 4. dne neschopnosti do 14. dne, pokud trvá déle než 3 dny.

- Zaměstnanec je povinen dodržovat lékařské předpisy a pokyny týkající se rekonvalescence.

- Zaměstnanec může být během neschopnosti kontrolován zdravotními pojišťovnami.

- Zaměstnanec není oprávněn vykonávat jinou práci bez souhlasu lékaře, jinak hrozí sankce ze strany zaměstnavatele.

Publikováno: 27. 02. 2024

Kategorie: práce

Autor: Iveta Křížková

Tagy: neschopenka 2019 | dokument potvrzující pracovní neschopnost