ZŠ Angel: Místo, kde se děti učí a sní o budoucnosti

Zš Angel

"ZŠ Angel se nachází v centru Prahy a patří mezi nejstarší základní školy v hlavním městě. Škola byla založena již v roce 1880 a dodnes se pyšní kvalitním vzděláním pro své žáky. Své jméno získala po soše anděla, která stojí na hlavním nádvoří školy. ZŠ Angel je místem, kde se děti setkávají s moderními technologiemi a současnými trendy ve vzdělávání, ale zároveň si zachovávají tradiční hodnoty. V článku si přiblížíme historii i současnost této výjimečné školy."

Historie základní školy Angel

Základní škola Angel v Praze má bohatou historii, sahající až do roku 1963, kdy byla založena jako první expediční škola v Československu. Škola je pojmenována po Angličanu Grahamu Angelovi, který se aktivně podílel na rozvoji nových vyučovacích metod v období 60. let. Během své existence prošla škola mnoha změnami a modernizacemi, ale stále si udržuje původní poslání - nabízet žákům vzdělání na nejvyšší úrovni prostřednictvím začlenění nových technologií a inovativních přístupů k vzdělávání. Mnoho absolventů zde získalo pevné základy pro další studium a úspěch v profesním životě.

Umístění a vybavení školy

Základní škola Angel se nachází v Praze a nabízí moderní a vybavené prostředí pro vzdělávání dětí. Škola disponuje moderní třídami, interaktivními tabulemi, počítačovou učebnou, knihovnou a sportovním areálem. V rámci výuky jsou využívány nejmodernější technologie a děti mají možnost účastnit se různých sportovních a kulturních aktivit. Důraz je kladen nejen na akademické znalosti, ale také na rozvoj osobnosti každého žáka.

Vzdělávací program a přístup pedagogů

Základní škola Angel v Praze se může pyšnit nejen moderními prostorami a prvotřídním vybavením, ale také vynikajícím vzdělávacím programem a přístupem pedagogů k žákům. Škola klade velký důraz na individuální přístup ke každému žákovi, aby se maximálně rozvíjel jeho potenciál a zájem o učení. Pedagogové jsou k dispozici nejen během vyučování, ale i po skončení školních hodin, aby poskytli dodatečné konzultace a podporu ve výuce. Vzdělávací program je zaměřen na celostní rozvoj osobnosti žáků a nabízí nejen tradiční předměty jako matematiku či český jazyk, ale také moderní obory jako informatiku nebo anglický jazyk. Díky kombinaci moderních metod výuky a pozornosti věnované každému žákovi si zde mohou studenti užít skvělého studijního prostředí plného nových zkušeností a poznatků.

Aktivity a projekty školy

Základní škola v Praze s názvem ZŠ Angel se může pochlubit mnoha zajímavými aktivitami a projekty, které pomáhají nejen rozvíjet schopnosti a zájmy žáků, ale také přispívají k udržitelnému rozvoji a ochraně životního prostředí.

Jedním z hlavních projektů školy je "Ekologický den", během kterého si žáci uvědomují důležitost ekologie a jak mohou sami pomoci chránit naši planetu. Dále se Škola zapojuje do mezinárodních projektů, jako například Global Goals for Sustainable Development nebo Erasmus+, které umožňují žákům rozvíjet své jazykové schopnosti, komunikativnost a tolerantnost k odlišným kulturám.

V rámci volnočasových aktivit nabízí škola např. keramiku, hudební kroužky nebo taneční hodiny. Velmi oblíbeným projektem je i program "Moula Challenge", který podporuje finanční gramotnost a podnikavost dětí.

ZŠ Angel tak přináší svým žákům nejen vynikající vzdělání, ale i možnost zapojit se do zajímavých projektů a aktivit, které jim pomáhají rozvíjet své schopnosti a zájmy.

Spolupráce se zahraničními školami

Spolupráce se zahraničními školami je pro Základní školu v Praze velmi důležitá. Díky propojení s dalšími školami v zahraničí máme možnost rozvíjet znalosti a dovednosti našich studentů, a to zejména v oblastech jazykových a kulturních. Spolupracujeme například s německými, anglickými a francouzskými školami prostřednictvím výměnných pobytů, společných projektů a virtuálních setkání. Tento druh spolupráce přináší skvělé zkušenosti nejen našim studentům, ale i pedagogickému sboru, který má tak možnost porovnat různé metodiky výuky a inspirativní přístupy k edukaci.

Zájmové kroužky a volnočasové aktivity

Zájmové kroužky a volnočasové aktivity pro děti jsou důležitou součástí vzdělávacího procesu na základních školách. V ZŠ Angel v Praze máme širokou nabídku aktivit, které jsou zaměřeny na rozvoj konkrétních dovedností a zájmů dětí.

Mezi ty nejoblíbenější patří sportovní kroužky, jako je například fotbal, basketbal, volejbal či atletika. Děti si zde mohou vyzkoušet nové sporty a zlepšit své dovednosti pod vedením zkušených trenérů.

Kromě sportu nabízíme také kulturně-vzdělávací kroužky zaměřené na hudbu, divadlo či malování. Tyto aktivity rozvíjejí kreativitu a fantazii dětí a pomáhají jim objevovat nové oblasti zájmů.

V neposlední řadě máme speciální kroužky pro technicky nadané děti, jako je např. robotika nebo programování. Tyto aktivity jsou cenným přínosem pro budoucí profesionální dráhu dítěte a umožňují jim naučit se novým digitálním dovednostem.

Celkově jsme velmi hrdí na náš program zájmových kroužků a věříme, že děti u nás najdou aktivitu, která je naplní radostí a pomůže jim v osobním růstu.

Výsledky žáků a úspěchy školy

Základní škola Angel v Praze se může pyšnit skvělými výsledky svých žáků a úspěchy ve vzdělávání. Pravidelně dosahují předních pozic v různých soutěžích, například v matematických olympiádách či literárních soutěžích. Škola kladnou odpovědnost za tento úspěch přisuzuje kvalitním učitelům a moderním metodám výuky, které motivují žáky k učení. Základní škola Angel také nabízí pestrou nabídku zájmových aktivit pro své žáky, od sportovních oddílů po dramatický kroužek. Dnes je zřetelné, že škola disponuje nejen kvalifikovanými a profesionálním pedagogy, ale i důrazem na rozvoj osobnosti každého studenta.

Podpora rozvoje žáků a individuální přístup

Základní škola Angel v Praze je zaměřena na podporu rozvoje žáků a individuální přístup k nim. Škola se snaží podnítit zájem dětí o učení a rozvíjet jejich schopnosti nejen ve školním prostředí, ale i mimo něj. K tomu poskytuje žákům různé příležitosti k samostatné práci a kreativitě, např. v rámci volnočasových aktivit či projektů.

Důraz je kladen také na individuální přístup ke každému žákovi, který respektuje jeho osobnost, potřeby a tempo učení. Pedagogové se věnují jednotlivým žákům dostatečnou pozorností a podporují je v jejich rozvoji. Škola také spolupracuje s rodiči a dalšími partnery, aby optimalizovala vzdělávací proces pro každého žáka.

Díky těmto aktivitám si Základní škola Angel zasloužila dobré jméno mezi rodinami s dětmi v Praze, které hledají kvalitní vzdělání se zaměřením na individuální přístup ke každému žákovi.

Základní škola Angel v Praze patří mezi nejrespektovanější základní školy v městě. Její učitelé jsou nejen kvalifikovaní, ale také velmi motivující a přátelští ke svým žákům. Škola se zaměřuje na celkový rozvoj dítěte a snaží se poskytnout mu vzdělání na vysoké úrovni. S radostí mohu říct, že ZŠ Angel je skvělou volbou pro rodiče hledající základní školu pro své dítě.

Publikováno: 18. 10. 2023

Kategorie: vzdělání

Autor: Iveta Křížková

Tagy: zš angel | základní škola v praze