porucha učení v matematice

Dyskalkulie: Matematická výzva ve vzdělání

Dyskalkulie je porucha učení v matematice, která postihuje nejen schopnost pochopení matematických konceptů, ale také schopnost provést matematické operace a aplikovat je na reálný svět. Lidé s dyskalkulií často mají obtíže s rozpoznáním čísel, pořadím a úpravou matematických operací nebo s chybějícími základy pro...