matematický pojem

Obsah Kruhu

Obsah kruhu: Jak ho spočítat a co všechno nám prozradí?

Definice kruhu Kruh je jedním ze základních geometrických tvarů, se kterým se setkáváme už od dětství. Co ale kruh vlastně definuje z matematického hlediska? Představte si rovinu a v ní bod, kterému budeme říkat střed. Kruh je pak množina všech bodů v této rovině, které mají od středu stejnou vzdálenost. Tuto...

Ekvivalent

Ekvivalent: Matematický Pojem, Který Musíte Znát

Základní definice ekvivalence Ekvivalence je v matematice fundamentální pojem s širokým využitím napříč různými oblastmi. V zásadě popisuje vztah mezi dvěma objekty, které jsou si v jistém smyslu "rovné" nebo "stejné", i když se mohou lišit v některých specifických vlastnostech. Představte si například pojem zlomků....

Definiční obor: Matematický pojem vzdělání.

Co je definiční obor? Definiční obor je v matematice množina hodnot, pro které je daný matematický pojem definován. Jedná se o interval či množinu reálných čísel, pro které platí určité podmínky. Definiční obor tedy udává, jaké hodnoty může daný matematický pojem nabývat a jaké hodnoty jsou mu zakázány. Je to...