matematická funkce

Logaritmus: Klíč k pochopení matematických funkcí

Logaritmus je matematická funkce, která se využívá v řadě oborů a disciplín. Zjednodušeně lze říci, že logaritmus nám umožňuje převést násobení na sčítání. Podrobněji řečeno, logaritmus je opačnou funkcí exponenciálního růstu a pomáhá nám vyjádřit velké čísla pomocí menších hodnot, což je například...