management

Management

Moderní trendy v managementu: Klíčové dovednosti pro úspěch ve vaší práci

Management je klíčovým prvkem úspěchu v dnešní firemní sféře. Jedná se o proces plánování, organizování, řízení a kontroly zdrojů s cílem dosažení stanovených cílů organizace. Management zahrnuje dovednosti a schopnosti potřebné k efektivnímu vedení týmu či organizace směrem k dosažení společných cílů....