konjunkce

Konjunkce

Výklad konjunkce: Klíčový jazykový pojem ve vzdělání

Úvod do konjunkcí Konjunkce jsou důležitým jazykovým prvkem, který slouží ke spojování slov, vět a frází. V českém jazyce existuje mnoho různých typů konjunkcí, např. spojky výpovědní (a, nebo), přísudkové (že, aby), podmiňovací (kdyby, jestliže) či příslovečné (protože, jakmile). Každá konjunkce má svůj...