informační systém masarykovy univerzity

Is Muni

Is Muni: Klíč k modernímu vzdělání na Masarykově univerzitě

Úvod: Is MU, neboli Informační systém Masarykovy univerzity, je důležitou součástí života studentů i zaměstnanců Masarykovy univerzity v Brně. Jde o moderní a uživatelsky přívětivý systém, který slouží ke správě studijních informací, jako jsou zapisování a hodnocení výsledků zkoušek, registrace na kurzy nebo...