individuální vzdělávací plán

Individuální Vzdělávací Plán

Individuální vzdělávací plán: Klíč k úspěchu v učení?

Co je individuální vzdělávací plán Je to dokument, který shrnuje vzdělávací potřeby, cíle a postupy pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Vytváří se na základě odborného posouzení a ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka, pedagogy a dalšími odborníky. Individuální vzdělávací plán zohledňuje...