fyzikální veličina

Objem

Objem: Klíčová fyzikální veličina, kterou musíte znát!

Objem je jednou z fyzikálních veličin, která udává prostor, který zaujímají tělesa či látky. Tento pojem je důležitý jak v každodenním životě, tak i pro vědecké účely. Objem se měří v krychlových metrech (m³) a pro jeho určení je nutné znát rozměry tělesa či látky. V tomto článku se budeme podrobněji zabývat...