definiční obor

Definiční obor: Matematický pojem vzdělání.

Co je definiční obor? Definiční obor je v matematice množina hodnot, pro které je daný matematický pojem definován. Jedná se o interval či množinu reálných čísel, pro které platí určité podmínky. Definiční obor tedy udává, jaké hodnoty může daný matematický pojem nabývat a jaké hodnoty jsou mu zakázány. Je to...