Hledáte vzor dohody o provedení práce? Máme pro vás řešení!

Dohoda O Provedení Práce Vzor

Předmět práce: Stručně a jasně, co bude brigádník dělat.

Předmět práce: Stručně a jasně, co bude brigádník dělat

Tato část Dohody o provedení práce je klíčová, jelikož přesně specifikuje, co se od brigádníka očekává. Popis práce musí být srozumitelný, jednoznačný a vyčerpávající. Zároveň by měl být stručný a držet se podstaty.

Uvádějte konkrétní činnosti, které bude brigádník vykonávat. Například místo obecného "práce v obchodě" uveďte "vybalování a doplňování zboží, obsluha pokladny, úklid prodejní plochy".

V případě potřeby specifikujte i místo výkonu práce, například "práce v prodejně XY v Praze".

Pamatujte, že předmět práce v dohodě o provedení práce je závazný pro obě strany. Brigádník nemůže být nucen vykonávat činnosti, které nejsou v dohodě uvedeny. Stejně tak nemůže zaměstnavatel požadovat práci nad rámec sjednaného rozsahu.

Dbejte na to, aby byl popis práce v souladu se zákoníkem práce a s typem dohody o provedení práce.

Místo výkonu práce: Kde se bude práce vykonávat?

V dohodě o provedení práce je nutné jasně specifikovat místo výkonu práce. Toto místo nemusí být shodné se sídlem firmy nebo místem podnikání zadavatele. Může se jednat o kancelář, provozovnu, stavbu, byt klienta, nebo dokonce o venkovní prostory. V případě, že se práce bude vykonávat na různých místech, je potřeba to v dohodě uvést. Například: "Práce bude vykonávána v sídle zadavatele a v místech dle jeho pokynů." Nebo: "Místem výkonu práce je Česká republika."

Vlastnost Dohoda o provedení práce
Maximální rozsah práce 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele
Písemná forma Povinná

Důležité je, aby bylo místo výkonu práce v dohodě specifikováno dostatečně konkrétně, aby nevznikly pochybnosti o tom, kde má být práce vykonávána. Pokud se ukáže, že je nutné místo výkonu práce v průběhu trvání dohody změnit, je potřeba uzavřít dodatek k dohodě, ve kterém bude změna místa výkonu práce uvedena.

Vzory smluv o provedení práce, které jsou dostupné online, obvykle obsahují i kolonku pro uvedení místa výkonu práce. Je důležité si dát pozor na to, aby byl tento údaj ve vzoru smlouvy správně vyplněn.

Smlouva o provedení práce, ten papírový most mezi přáním a jeho realizací, by měla být jasná a srozumitelná pro obě strany.

Eliška Dvorská

Doba výkonu práce: Kdy bude brigádník pracovat? Konkrétní dny, nebo rozmezí?

V dohodě o provedení práce je potřeba jasně stanovit, kdy bude brigádník práci vykonávat. Můžete se domluvit na konkrétních dnech, například každé pondělí a středu od 8:00 do 12:00. Nebo můžete určit jen rozmezí, kdy je brigádník k dispozici, a konkrétní dny si pak upřesňovat operativně podle aktuální potřeby. Důležité je, aby byl rozsah sjednané práce v dohodě o provedení práce jasně a srozumitelně definován.

Vzor dohody o provedení práce a vzor smlouvy o provedení práce vám můžou pomoct s formulací této části. Nezapomeňte, že brigádník nemůže na dohodu o provedení práce odpracovat více než 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele. Pokud potřebujete, aby brigádník pracoval častěji, je vhodné zvážit jinou formu spolupráce, například dohodu o pracovní činnosti. Pamatujte, že dodržování zákoníku práce je klíčové pro bezproblémový průběh brigády.

Publikováno: 07. 07. 2024

Kategorie: práce

Autor: Ester Sládková

Tagy: dohoda o provedení práce vzor | vzor smlouvy o provedení práce