Gymnázium Přípotoční otevírá dveře budoucím studentům

Gymnázium Přípotoční

Historie školy

Gymnázium Přípotoční má bohatou historii sahající až do roku 1953, kdy byla založena jako jedenáctiletá střední škola. Tehdy sídlila v budově dnešní základní školy a nesla jméno po významném českém pedagogovi Janu Ámosu Komenském. V roce 1961 se škola přestěhovala do nově postavené budovy na ulici Přípotoční, kde sídlí dodnes. V témže roce se také změnil název školy na SVVŠ, tedy Střední všeobecně vzdělávací škola.

V roce 1990, po pádu komunistického režimu, prošla škola zásadní proměnou. Bylo zavedeno osmileté studium a škola se přejmenovala na Gymnázium Přípotoční. Od té doby se gymnázium etablovalo jako respektovaná vzdělávací instituce s důrazem na kvalitní jazykovou a humanitní výuku. Studenti gymnázia dosahují výborných výsledků v maturitních zkouškách a jsou úspěšní i v přijímacím řízení na vysoké školy.

Během své existence prošla budova gymnázia několika rekonstrukcemi a modernizacemi. Vybavení školy se neustále inovuje a rozšiřuje o moderní technologie, aby studentům poskytovalo co nejlepší podmínky pro studium. Gymnázium Přípotoční je dnes moderní vzdělávací institucí, která se snaží rozvíjet nejen znalosti a dovednosti studentů, ale i jejich osobnost a talent.

Vzdělávací programy

Gymnázium Přípotoční klade důraz na širokou škálu vzdělávacích programů, které odpovídají individuálním potřebám a zájmům studentů. Škola nabízí studium ve čtyřletém a osmiletém cyklu, oba zakončené maturitní zkouškou.

Studenti si mohou vybrat z nabídky volitelných předmětů, které jim umožní prohloubit znalosti v oblastech, které je zajímají. Mezi oblíbené volby patří programování, matematika, cizí jazyky a přírodní vědy. Škola spolupracuje s univerzitami a vědeckými institucemi, což studentům umožňuje účastnit se zajímavých projektů a exkurzí.

Důležitou součástí vzdělávání je i rozvoj talentů a dovedností. Gymnázium Přípotoční nabízí širokou škálu zájmových kroužků, sportovních aktivit a uměleckých kurzů. Studenti se mohou zapojit do debatního klubu, školního časopisu, dramatického kroužku a mnoha dalších aktivit.

Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách s interaktivními tabulemi a dalšími technologiemi. Škola dbá na přátelskou a motivující atmosféru, která podporuje kreativitu a touhu po poznání.

Mimoškolní aktivity

Gymnázium Přípotoční si zakládá na tom, aby studentům poskytlo nejen kvalitní vzdělání, ale také bohaté možnosti pro rozvoj jejich talentů a zájmů i mimo školní lavice.

Vlastnost Gymnázium Přípotoční Jiná gymnázia
Zaměření [Doplnit zaměření Gymnázia Přípotoční, např. všeobecné, jazykové, matematické] [Doplnit možná zaměření jiných gymnázií]
Počet studentů [Doplnit počet studentů Gymnázia Přípotoční] [Doplnit rozmezí počtu studentů na jiných gymnáziích]
Jazyky [Doplnit vyučované jazyky na Gymnáziu Přípotoční] [Doplnit běžně vyučované jazyky na jiných gymnáziích]
Vybavení [Doplnit informace o vybavení Gymnázia Přípotoční, např. laboratoře, sportovní hala] [Doplnit informace o běžném vybavení jiných gymnázií]
Mimoškolní aktivity [Doplnit příklady mimoškolních aktivit na Gymnáziu Přípotoční] [Doplnit příklady běžných mimoškolních aktivit na jiných gymnáziích]
Úspěšnost u maturity [Doplnit informace o úspěšnosti u maturity na Gymnáziu Přípotoční] [Doplnit informace o průměrné úspěšnosti u maturity na jiných gymnáziích]

Škola nabízí širokou škálu mimoškolních aktivit, které jsou otevřené všem studentům bez ohledu na jejich studijní výsledky.

Sportovně založení jedinci si mohou vybrat z nabídky sportovních kroužků, jako je například basketbal, volejbal, florbal nebo atletika.

Pro ty, kteří se raději věnují umění, jsou tu kroužky výtvarné výchovy, dramatického kroužku nebo školního sboru. Studenti se zájmem o vědu a techniku se mohou zapojit do práce v chemickém nebo fyzikálním kroužku, robotiky nebo programování.

Gymnázium Přípotoční si uvědomuje důležitost cizích jazyků a proto nabízí studentům možnost navštěvovat konverzační kroužky v anglickém, německém, francouzském a španělském jazyce.

Pro studenty se zájmem o historii, geografii nebo literaturu jsou tu pak připraveny různé zájmové kroužky a přednášky.

Mimoškolní aktivity jsou nedílnou součástí života na Gymnáziu Přípotoční a škola se snaží, aby si každý student našel aktivitu, která ho bude bavit a rozvíjet.

Úspěchy studentů

Naši studenti se i letos blýskli svými výjimečnými výsledky v řadě oblastí. V celostátním kole Olympiády z českého jazyka se skvěle umístila Eliška Nováková z oktávy A, která si odnesla bronzovou medaili. Její esej na téma "Světlo a stín v díle Karla Čapka" zaujal porotu svou hloubkou a originalitou. Úspěch slavíme i v matematice, kde se Jakub Svoboda ze septimy B probojoval do mezinárodního kola Matematické olympiády. Jeho analytické myšlení a schopnost řešit komplexní úlohy mu vynesly obdivuhodné 4. místo.

Gymnázium Přípotoční se pyšní i talentovanými sportovci. Náš smíšený volejbalový tým pod vedením pana profesora Dvořáka dosáhl fantastického vítězství v krajském kole Středoškolského poháru. Děvčata a kluci předvedli bojovného ducha a týmovou spolupráci, díky které si zajistili postup do republikového finále. Velký aplaus patří i našim debatérům, kteří se zúčastnili Studentské debatní ligy. Tým ve složení Anna Malá, Tomáš Novotný a Jan Procházka zaujal svými přesvědčivými argumenty a rétorickými schopnostmi. V silné konkurenci se probojovali až do semifinále, čímž potvrdili vysokou úroveň debatního klubu na naší škole.

Jsme nesmírně hrdí na všechny naše studenty, kteří se s nadšením věnují svým zájmům a dosahují skvělých výsledků. Jejich píle, talent a vytrvalost jsou inspirací pro celou školní komunitu.

Pedagogický sbor

Gymnázium Přípotoční se vždy pyšnilo silným a oddaným pedagogickým sborem, který tvoří základ jeho vzdělávací filozofie. Učitelé jsou pečlivě vybíráni nejen na základě odborných znalostí ve svých oborech, ale také s ohledem na jejich pedagogické dovednosti, empatii a nadšení pro vzdělávání mladých lidí. Škola si zakládá na individuálním přístupu ke studentům a vytváření inspirativního a motivujícího prostředí, kde se studenti cítí bezpečně a podporováni v rozvoji svého potenciálu. Pedagogický sbor Gymnázia Přípotoční se aktivně zapojuje do inovativních vzdělávacích projektů a dbá na to, aby výuka byla vedena moderními metodami a s využitím nejnovějších technologií. Učitelé se pravidelně účastní odborných školení a konferencí, aby si udržovali přehled o aktuálních trendech ve vzdělávání a rozvíjeli své pedagogické dovednosti. Kromě výuky se pedagogové věnují i mimoškolním aktivitám a vedou zájmové kroužky, čímž podporují studenty v jejich zájmech a talentu. Vytvářejí tak přátelskou a tvůrčí atmosféru, která přesahuje rámec běžné výuky.

Přijímací řízení

Zájemci o studium na Gymnáziu Přípotoční se hlásí prostřednictvím centrálně zadávaných přijímacích zkoušek, které organizuje Cermat. Termíny konání zkoušek se obvykle pohybují v polovině dubna. Konkrétní data a další důležité informace jsou vždy s dostatečným předstihem zveřejněny na webových stránkách školy a Cermatu.

Přijímací zkoušky se skládají ze dvou částí – testu z českého jazyka a literatury a testu z matematiky. Oba testy jsou standardizované a jejich cílem je ověřit znalosti a dovednosti uchazečů v souladu s požadavky Školního vzdělávacího programu pro gymnázia. Výsledky zkoušek jsou hodnoceny bodově a na jejich základě je sestaveno pořadí uchazečů.

Kromě výsledků přijímacích zkoušek se při přijímání žáků zohledňuje i prospěch z předchozího studia. Gymnázium Přípotoční si klade za cíl přijímat motivované a talentované studenty se zájmem o všeobecné vzdělání. Proto se uchazeči s výbornými studijními výsledky a aktivním přístupem ke vzdělávání nemusí obávat náročného výběrového řízení.

Kontaktní informace

Pro více informací o studiu na Gymnáziu Přípotoční nás neváhejte kontaktovat. Rádi zodpovíme vaše dotazy a poskytneme vám veškeré potřebné informace.

Adresa: Přípotoční 268, Praha 10

Telefon: +420 274 772 111

Email: pripotocnigym@email.cz

Webové stránky: pripotocnigym.cz

Facebook: facebook.com/pripotocnigym

Instagram: instagram.com/pripotocnigym

Naše sekretariát je vám k dispozici v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin. Můžete se na nás obrátit telefonicky, e-mailem nebo osobně.

Pro informace o přijímacím řízení navštivte sekci "Přijímací řízení" na našich webových stránkách. Zde naleznete veškeré důležité informace o termínech, podmínkách a průběhu přijímacího řízení.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Publikováno: 04. 07. 2024

Kategorie: vzdělání

Autor: Ester Sládková

Tagy: gymnázium přípotoční | škola